Welkom op de site van Dinet Koopman, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, EMDR Practitioner en Psychotraumatherapeut NtvP.

De praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, Klik hier om het PDF document te openen.

De praktijk heeft eveneens een privacystatement, Klik hier om het PDF document te openen. In mijn praktijk werk ik alleen met volwassen.

COVID

I.v.m. het coronavirus is er nog een mondneusmaskerplicht bij binnenkomst en vertrek.  

 

Cliënttevredenheidscijfer 2023: 8,9

Wachttijden

De praktijk hanteert één wachttijd: tot de start van de behandeling. Er is een aannamestop voor de S-GGz. Voor de B-GGz geldt dat ik alleen meteen ruimte blijf maken voor enkelvoudig trauma – en dat dit helaas niet zoals ik graag wil binnen een week starten betekent. Op dit moment betekent dit dat ik een wachtlijst heb die voor de S-GGz langer is dan 6 maanden. Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Denkt u eraan dat u een alternatief aangeboden krijgt dat aan dezelfde voorwaarden voldoet? Wachttijden hangen ook af van contractering en budgetplafonds. 

Let op: Voor verwijzers geldt: een verwijzing wordt pas in behandeling genomen nadat de cliënt(e) zelf contact heeft opgenomen!

Uiteraard blijf ik in 2024 zo veel als mogelijk ruimte maken voor spoed. Op www.emdr.nl kunt u collega’s vinden die goed geschoold zijn in EMDR.

Samenwerking

Ik werk samen met de volgende collega’s:
Ilse de Groot (waarnemer): www.psychotherapiepraktijkdegroot.nl
Johannes von Gleich (psychiater) • www.praktijkvongleich.nl

Begrippen op de site

Op de site komt u een aantal begrippen en afkortingen tegen, deze worden kort uitgelegd:

  • GZ-psycholoog staat voor Gezondheidszorgpsycholoog. Gezondheidszorgpsycholoog is een basiskwalificatie in het BIG-register. De opleiding tot GZ-psycholoog is een brede opleiding. Een GZ-psycholoog is een generalist, die basiszorg levert.
  • GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg.
  • Psychotherapeut is eveneens een basiskwalificatie in het BIG-register. Een psychotherapeut biedt specialistische behandeling gericht op verandering. 
  • Klinisch psycholoog is een specialistenkwalificatie in het BIG-register. Een klinisch psycholoog kan het hele gebied van diagnostiek en therapie overzien en kan complexe problemen behandelen waarbij standaardwerkwijzen soms tekort schieten.
  • BIG staat voor Beroep in de Gezondheidszorg. Een therapeut BIG is erkend door het ministerie van WVC en valt onder het tuchtrecht. Klik hier voor het BIG register.